Gliwice - Centra Biznesu (1994)

PLACÓWKI NAUKOWO-BADAWCZE I REALIZACYJNE

BIPROHUT - Przedsiębiorstwo Inżynierskie

ENERGOPOMIAR - Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

ELEKTROPROJEKT - Biuro Studiów i Projektów Przemysłowych Urządzeń Elektrycznych

HYDROSAN - Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

HALSON - Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska

INHUT - Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH

INSTYTUT METALURGII ŻELAZA

INSTYTUT INŻYNIERII CHEMICZNEJ PAN

INSTYTUT MATERIAŁOW OGNIOTRWAŁYCH

INSTYTUT TWORZYW I FARB

INSTYTUT SPAWALNICTWA

INORG - INSTYTUT ORGANIZACJI

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH

JUNISOFTEX - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Innowacji Technicznych

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

PROFARB - Technologie Chemiczne

BUDOWNICTWO I DZIAŁALNOŚĆ WIELOBRANŻOWA

WILKBUD - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

BUDOSAK - Przedsiębiorstwo Usługowo-Badawczo-Handlowe

AKWAR - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Projektowo-Badawcze i Wykonawcze

BROKER - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

BUPAR - Wielobranżowe Przedsiębiorstwo

GRUPA ELKOM S.C.

GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO S.A.

GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH S.A.

GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
I USŁUG WIELOBRANŻOWYCH S.A.

JANGO - J. KUPIDURA Zakład Teletechniczny i Elektryczny

INŻPOL - Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich

OSTROWSKI - Firma Budowlano-Handlowa

RADAN Sp. z o.o.

RADIMEX - Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe

ROBUD - Zakład Remontowo-Budowlany

PREFAMET - ZREMB S.A.

HANDEL I USŁUGI

RADIO PULS

BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY S.A. II Oddział Gliwice

BANK Pekao S.A. Oddział Gliwice

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

DRUKARNIA F-11

DCS AUTO TURYN - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

EUREX-DataPol - Przedsiębiorstwo Gospodarcze

EVA II - Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej

FOX - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

FACTOR S.A.

GLIWICKA AGENCJA TURYSTYCZNA S.A.

GLIWICKA USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY

GLIWICKI BANK HANDLOWY S.A.

MEDEN - Zakład Opieki Zdrowotnej

BEZEG - Polsko Austriacka Handlowo-Techniczna Sp. z o.o.

MOTOZEG - Przedsiębiorstwo Usług Motoryzacyjnych

GÓRNOŚLĄSKI ZAKŁAD ELEKTROENERGETYCZNY S.A.

ENERGO-HURT - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

ENERGETYK - Ośrodek Szkolenia i Rekreacji

INFOENERG - Systemy Komputerowe

HESTIA INSURANCE S.A. - Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe
- Przedstawicielstwo w Gliwicach

INTERTECH Sp. z o.o.

INTER RAWID - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

MODEX - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

MERKURIUS - A. WARTH -Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

OPINION - Ośrodek Analiz Społecznych i Marketingu

POLAM S.C. - Artykuły Oświetleniowe Osprzęt Elektroinstalacyjny

PROSPECTOR Sp z o.o.

SAKS - Firma Usługowo-Handlowa

PROMEX - Salon Samochodowy

ŚLĄSKI WOLNY OBSZAR CELNY S.A.

TEILMEX - R. PIETRZYK Sprzedaż Detaliczna i Hurtowa Artykułów dla Motoryzacji

TEZET - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
Instalacje Sanitarne i Elektryczne

POLPROJEKT-ZAKOM - Zakład Asekuracji, Konwojowania i Ochrony Mienia

PRZEMYSŁ I WYTWÓRCZOŚĆ PRZEMYSŁOWA

METALCHEM - Zakłady Maszyn Chemicznych

Z.M. BUMAR ŁABĘDY - Zakład Mechaniczny Gliwice

GLIWICKA SPÓŁKA WĘGLOWA KWK Szczygłowice

CATHAL S.C.

FABRYKA DRUTU I WYROBÓW Z DRUTU

GLIWICKA SPÓŁKA WĘGLOWA KWK Gliwice

GLIWICKA SPÓŁKA WĘGLOWA KWK Sośnica

HUTA 1 MAJA

HUTA ŁABĘDY

METALZBYT - Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Metalowymi i Usług Technicznych

POLSKIE ODCZYNNIKI CHEMICZNE

PORCELWAG - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

 

Select album: