Albumy opracowane przez Wydawnictwo Awizo-Feniks od lat stanowią cenne źródło informacji o firmach działających na terenie Polski, o wybranych miastach, całym regionie i o najważniejszych instytucjach nauki i kultury. Jest to doskonała promocja firmy.

Awizo-Feniks w swoim dorobku ma ponad już dwadzieścia pięknych, kolorowych albumów, bogato ilustrowanych zdjęciami. Dotychczasowy nakład ponad 100 tysięcy egzemplarzy. Wysmakowana szata graficzna, potężny ładunek informacji oraz fakt, że wszystkie teksty pisane są w dwóch językach: polskim i angielskim, decydują o atrakcyjności tej formy promocji.

Przychylne opinie a nawet deklaracje współpracy dotarły z instytucji, przedstawicielstw Polski oraz ambasad z różnych krajów Europy, a także innych kontynentów. Pozytywnie o dokonaniach Wydawnictwa Awizo-Feniks wyrażali się m.in. Minister Gospodarki RP, czy prezesi największych izb gospodarczych w kraju.

Intencją Wydawnictwa jest, by każdy z albumów stał się swoistą panoramą gospodarczą. Zawsze jednak ważny element stanowi charakterystyka regionu, któremu poświęcone jest dane opracowanie. Wydawca ceni sobie fakt, że w wielu albumach prezentowały się ważniejsze instytucje z dziedziny nauki, kultury, ochrony zdrowia i sportu. Wywiadów udzielili m.in. rektorzy większych uczelni demonstrowanych regionów, a także przedstawiciele prezydium rządu Rzeczpospolitej Polskiej.

Albumy Awizo-Feniks to elegancka forma promocji dla wszystkich. Wersja elektroniczna najnowszego albumu z serii „Regiony i Miasta - Business Centres” dostępna jest w zakładce - „Publikacje albumowe” .

Zainteresowane instytucje i firmy zapraszamy do współpracy.